Zweetwerk training

Zweetwerk

Onder zweetwerk wordt verstaan: het opsporen, terug vinden van ziek (gewond) wild. In Nederland leven we met heel veel mensen en dieren op een relatief klein stukje grond. Hierdoor vinden er met grote regelmaat aanrijdingen plaats met in het wild levende dieren. Bijna iedere dag worden er in Nederland dieren aangereden. De oorzaken van een aanrijding met een in het wild levend dier lopen zeer uiteen. Voor het dier geldt altijd dat deze op verkeerde moment op de verkeerde plaats was.

Dergelijke aanrijdingen leveren meestal blikschade en een gedeukt imago op maar leveren daarnaast vooral gewonde dieren op. De verwonding kan zo groot zijn dat het dier de plaats van het ongeval niet meer kan verlaten maar in veel gevallen kunnen de dieren echter op adrenaline nog weg komen en verstoppen zich ergens in de dekking. Deze dieren moeten terug gevonden worden en waar mogelijk geholpen worden.

Daarnaast kennen we dan ook nog de “ziek” geschoten dieren. Dat dieren die tijdens de jacht om welke reden dan ook niet direct dodelijk geraakt zijn en dus ook terug gevonden moeten worden.

Er zijn speciale teams, bestaande uit een zweethond en een hondengeleider die er op getraind zijn om deze gewonde dieren terug te vinden. Deze hondengeleider kan een jager maar ook een voorjager zijn. Zij doen dit werk puur als dienstverlening aan de fauna en het faunabeheer, gericht op het voorkomen van onnodig dierenleed.

De nazoek vraagt om een volledige inzet van hond en geleider. Voorafgaande aan een dergelijke nazoek wordt er een onderzoek gedaan op de plaats waar het dier gewond geraakt is. De hondengeleider probeert vast te stellen wat er gebeurd is en beslist of een zogenaamde nazoek al dan niet nodig is. Ook wordt er aan de hand van het onderzoek bepaald hoe het dier gewond is.

Het type verwonding is mede bepalend wanneer het veilig is om de nazoek te starten. Als hondengeleider wil je geen risico’s nemen waardoor het na te zoeken wilde dier ofwel de combinatie onnodig gevaar lopen. Ook kan het zo zijn dat in bepaalde gevallen het beter is om de nazoek uit te stellen. Dit om een dier in een “wondbed” ziek en verstijfd te laten worden. Wanneer een dier in een dergelijke wondbed wordt aangetroffen is het dier zo verzwakt dat het makkelijker te vangen of doden is. Een gewond dier dat continu opgejaagd wordt, kan op adrenaline de hondengeleider en de hond “voor” blijven, wat kan resulteren in het niet kunnen vinden van het gewonde dier.

Daarnaast zijn er nog tal van andere regels waaraan men zich moet houden alvorens de nazoek ook daadwerkelijk kan starten. Tijdens de nazoek volg je samen met je hond aan een lange lijn het spoor.

Zweetwerk is een complexe zaak. En, niet iedere hond of voorjager is geschikt om zweetwerk te gaan doen. Na de basiscursus en gevorderde cursus met goed gevolg te hebben afgerond kan een voorjager met zijn hond gaan deelnemen aan zweetproeven. Deze worden vaak door rasverenigingen die met deze discipline werken georganiseerd.

Basis training

Basiscursus

Tijdens deze training leert een voorjager met zijn hond een zweetspoor uitwerken. Zweet is de naam voor de sporen die een gewond (aangeschoten of aangereden) dier achterlaat, zoals bloed, bot, urine, darminhoud en transpiratie. Bij de nazoek is het belangrijk dat de voorjager zijn hond leert lezen tot in de kleinste details. Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Invulling van de cursus

Alvorens men daadwerkelijk aan het werk kan zijn er vele uren van training verstreken. Een goede combinatie is een hecht team waarbij hondengeleider en hond elkaar blind vertrouwen. Als hondengeleider dien je daarom je hond door en door te (leren) kennen.

Het volgen van een zweetspoor(bloed) van enkele uren oud in een dikke laag van mooie roodbruine herfstbladeren is een behoorlijke uitdaging. Als mens zie je het spoor dan echt niet dus moet je vertrouwen op je hond. De vraag is dan alleen: wanneer weet je dat je hond het spoor van het gewonde dier volgt. En wanneer kwamen jullie onderweg een ander, voor de hond zeer interessant geurspoor tegen? Volgen jullie dat nu of heeft je hond dat links laten liggen?

In de basiscursus wordt er daarom vooral gewerkt aan:

 • het lezen van de hond op het spoor,
 • de rituelen voorafgaande aan en na afloop van een nazoek,
 • steadiness van de hond,
 • appel van de hond op het spoor,
 • grofwild kennis van de voorjager,
 • wondbed en letselherkenning door de voorjager.

Opbouw

De cursus bestaat uit:

 • een introductie les
 • 10 lessen op het spoor
 • een theorieavond
 • een proeve van bekwaamheid ter afsluiting van de cursus, bestaande uit een theoretisch deel en een praktisch deel.

Tijdens de basiscursus bouwen we de diversiteit van de sporen langzaam aan uit. De sporen worden steeds langer, het terrein steeds afwisselender en de verleidingen onderweg steeds moeilijker.

Toelatingseis

Volwassen hond die een schottest heeft/wil ondergaan. Er zal altijd vooraf overleg plaatsvinden want niet iedere hond of hondenras is geschikt om zweethond te worden.

Locatie en dag

Het grootste deel van de trainingen vinden plaats op diverse locaties in de regio.

De training vindt plaats op zondag(begin van de middag). De eerste introductieles zal 20 september zijn.

De exacte locaties worden via de mail bekend gemaakt.

Kosten en materiaal

De kosten voor de cursus bedragen € 150. Naast de kosten voor de cursus dient er ook het juiste materiaal aangeschaft te worden. Tijdens de proefles wordt uitgelegd welk materiaal er verkrijgbaar is en worden de voor en nadelen van de materialen besproken. Er is na de proefles voldoende tijd ingepland om het materiaal aan te schaffen.

Aanvullende informatie

 • De groepsgrootte bedraagt maximaal 6 combinaties.
 • De sporen liggen buiten de gebaande paden dus passende kleding en schoeisel is noodzakelijk.
 • Bij stormachtig weer en zeer zware neerslag wordt de training verplaatst, bij alle andere weersomstandigheden wordt er gewerkt.
 • De cursus wordt verzorgd door Ivo van Schaik, gecertificeerd zweetwerkinstructeur met meerdere jaren ervaring.
 • De proeve van bekwaamheid wordt beoordeeld door een onafhankelijke en ervaren jager.
 • De basiscursus is met name geschikt voor onervaren baas/hond combinaties.

Gevorderde training

Gevorderde cursus

Invulling van de cursus

Na het succesvol afronden van de basiscursus kan er een gevorderde cursus gevolgd worden. De gevorderde cursus bestaat uit 10 lessen.

In de gevorderde cursus:

 • wordt de moeilijkheidsgraad van de sporen hoger
 • worden de sporen ouder
 • komen er meer verleidingen
 • extra uitdagingen

Het eindniveau van de cursus sluit aan op het niveau van een F-spoor welke door diverse rasverenigingen worden georganiseerd.

Toelatingseis:

Het succesvol afronden van de basiscursus bij Zweetwerk-Zwiep.  In overleg kan er een uitzondering gemaakt worden indien de combinatie bij een andere bekende zweetwerk opleiding de basiscursus heeft afgerond.